fundusze-europejskieFirma ECO ENENRGY POLAND MARIUSZ STANIEK realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.  „Wdrożenie innowacyjnego systemu automatyzacji inwentaryzacji oświetlenia drogowego”

Celem projektu jest wdrożenie w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy innowacyjnego w skali kraju systemu automatyzacji inwentaryzacji oświetlenia drogowego oraz wprowadzenie nowych rozwiązań organizacyjnych i marketingowych.

Przedmiotem projektu jest:

  • zakup dedykowanego oprogramowania do zarządzania siecią oświetlenia drogowego
  • zakup urządzeń do mobilnego laboratorium oświetlenia drogowego
  • promocja wyników projektu
  • koszty bieżące wynagrodzenia dedykowanej osoby do operowania dronami w projekcie

Okres realizacji: 01.12.2020 – 30.11.2022

Całkowita wartość projektu: 643 026,12 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 451 042,27 PLN