ECO ENERGY POLAND oferuje innowacyjne rozwiązania z zakresu ekonomicznego i ekologicznego oświetlenia ulic, placów, parkingów, oraz hal magazynowych, przemysłowych i innych obiektów użyteczności publicznej. Specjalizujemy się w wykonywaniu audytów oświetlenia ulicznego wraz z geoinwentaryzacją.

 

AUDYT OŚWIETLENIOWY

Wykonanie szczegółowego audytu efektywności wykorzystania energii

 

Audyt energetyczny jest pierwszym krokiem w celu wdrożenia kompleksowego energooszczędnego programu w wymiarze strategicznym. Praca naszej firmy ulega zakończeniu w chwili, gdy inwestor ma  w pełni zorganizowaną Bazę Danych Przestrzennych systemu oraz określoną przejrzystą strategię zarządzania.

W skład audytu wchodzi:

1. Inwentaryzacja sieci oświetlenia ?  geoinwentaryzacja

2. Przegląd sieci zasilającej ( rozdzielnie, systemy pomiarowe, systemy sterownicze)

3. Analiza wykorzystania energii elektrycznej

4. Analiza kosztów energii ( opłaty, taryfy)

5. Analiza systemów sterowania oświetleniem

6. Analiza systemu oświetlenia pod względem zgodności z normami

7. Analiza zjawisk pojawiania się mocy biernych

8. Analizy techniczna pod kątem zmniejszenia zużycia energii elektrycznej, wraz ze wskazaniem kosztów ewentualnych modernizacji z  zestawieniem uzyskanych oszczędności

 

 

AUDYT ENERGETYCZNY W PRZEDSIEBIORSTWIE

 

Eksploatacja układów technologicznych służących zarówno wytwarzaniu energii elektrycznej, jak i jej przetwarzaniu w procesie przemysłowym, jest związana ze stratami energii. Straty te powinny być jednak pod stałym nadzorem.

Okresowo prowadzone audyty energetyczne pozwalają na identyfikację nadmiernych strat energii i wskazują sposoby ich minimalizacji przy uwzględnieniu rachunku ekonomicznego. Audyt to element dobrej praktyki inżynierskiej, której efekty przekładają się na poprawę działań inwestycyjnych, modernizacyjnych i remontowych oraz stanowią bazę dla działań służących poprawie wskaźników techniczno-ekonomicznych funkcjonowania przedsiębiorstw

 

 

AUDYT ENERGETYCZNY:

-to element konieczny do uzyskania świadectw efektywności energetycznej.

 

-jest działaniem uzasadnionym ekonomicznie w procesie obniżania kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw,

 

- pomaga ustalić priorytety w działaniach zmierzających do poprawy efektywności energetycznej,

 

 

-pozwala na identyfikację rzeczywistych zasobów potencjału oszczędności energii w przedsiębiorstwie,

 

 

 

AUDYT SKŁADA SIĘ Z SZEREGU CZYNNOŚCI, MAJĄCYCH NA CELU:

 

 

? identyfikację źródeł generujących straty energii,

? określenie rzeczywistego poziomu technologicznego w stosunku do aktualnych rozwiązań technicznych,

? przedstawienie działań mające na celu minimalizację zidentyfikowanych strat,

? wykonanie analizy ekonomicznej w celu określenia czasu zwrotu zaproponowanych przedsięwzięć.

 

 

ECO ENERGY POLAND to profesjonalny partner w procesie identyfikacji i wykorzystaniu oszczędności w procesach energetycznych i technologicznych, realizując wysokiej jakości usługi doradcze, pomiary  oraz audyt.