- audyt energetyczny jako załączniki do aplikacji składanych do NFOŚiGW w ramach GIS,

- audyt energetyczny składany do WFOŚiGW oraz banków

Beneficjenci Jednostki Samorządu Terytorialnego, do której zadań własnych należą między innymi sprawy z zakresu obiektów użyteczności publicznej.
Główne problemy, którym zaradzi realizacja projektu Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wynikają z niedostatecznej szczelności budynków wpływającej na duże straty ciepła oraz niską efektywność energetyczną przedmiotowych obiektów. Taki stan techniczny budynków powoduje zwiększenie kosztów ich utrzymania oraz ogrzewania, a jednocześnie stawia mieszkańców wymienionych miejscowości na gorszej pozycji w dostępie do nowoczesnej infrastruktury użytkowej. W taki budynkach, ściany, okna oraz drzwi charakteryzują się zbyt dużymi współczynnikami przenikania ciepła ? nieprzystającymi do obecnych wymogów.

 

Termomodernizacja obiektu wiąże się z wystąpieniem licznych efektów społecznych.

a) Poprawa jakości życia

b) Wzrost świadomości społecznej, w tym ekologicznej mieszkańców

c) Poprawa stanu środowiska przyrodniczego
Cel projektu:

Realizacja projektu będzie niezbędnym czynnikiem, który wpłynie na poprawę warunków ekologicznych i ekonomicznych, a także na atrakcyjność obszaru oraz świadomość społeczną. Głównym celem projektu jest bowiem zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza na terenie gminy oraz racjonalne wykorzystanie energii co bezpośrednio przełoży się na poprawę warunków życia mieszkańców, spowoduje poprawę wizerunku gminy i wzrost atrakcyjności inwestycyjnej gminy, a co w dłuższej perspektywie czasowej przełoży się na rozwój Gminy.

W celu realizacji powyższego przedsięwzięcia potrzebny jest Państwu audyt wykonany przez rzetelną i wiarygodną firmę. Zapraszamy do współpracy.