Kluczowym zadaniem podczas wykonywania audytu oświetleniowego jest pełna inwentaryzacja. Rozwojowym i zarazem ułatwiającym pracę w przyszłości jest wykonanie Inwentaryzacji Geoinformatycznej umożliwia ona naniesienie każdego punktu świetlnego, punktu zapalania na podkłady mapowe, dzięki czemu uzyskujemy podgląd pełnej infrastruktury oświetleniowej wraz z szeregiem atrybutów na poziomie przeglądarki internetowej. Wykonujemy Inwentaryzację systemu oświetleniowego z zastosowaniem metody Geoinformatycznej.  Zbieranie danych o systemie oświetleniowym wykonywane jest dokonując spisu z natury. Dane o położeniu pozyskuje się dzięki zastosowaniu technik: Globalnego Systemu Pozycjonowania oraz Geograficznych Systemów Informacyjnych. Korekcja przeprowadzona jest w czasie. Pomiary dokonywane są w trybie statycznym.

QG

Powyższy PrtScr pokazuje jeden z podkładów warstwowych takiego systemu. Należy pamiętać, iż inwentaryzację geoinformatyczna jest bardzo przydatna w zarządzaniu infrastrukturą oświetleniową jednakże nie jest wymagana na etapie wykonywania audytu. Konieczność jej wykonania występuje w momencie, gdy zamawiający zechce zastosować inteligentny system sterowania, zarządzania oświetleniem.

 

Zakres atrybutów wchodzących w audyt oraz Inwentaryzację Geoinformatyczną.

- Oprawy oświetleniowe ? inwentaryzacja i zestawienie (w tym typy, rodzaje, moce opraw oraz źródeł światła, stan techniczny, określenie położenia względem powierzchni oświetlanej, nawis odległość od skrajni) – opis ocena naniesienie na podkłady mapowe przy użyciu współrzędnych GPS

- Szafki i skrzynki sterujące ? inwentaryzacja i zestawienie (w tym rodzaje skrzynek, ilości obwodów i opraw w obwodach, moce obwodów, elementy sterujące, stan techniczny) – opis ocena, naniesienie na podkłady mapowe przy użyciu współrzędnych GPS

- Układy pomiarowe ? opis ocena

- Infrastruktura sieci oświetlenia (słupy, wysięgniki, linie zasilające, osprzęt, weryfikacja pod kątem czy jest to sieć wydzielona zasilana liną kablową, czy też sieć skojarzona) ? opis, ocena.

- Infrastruktura drogowa (status drogi, określenie odpowiadającej klasy oświetleniowej, opis podłoża szerokość, ukształtowanie terenu, opis poboczy chodników)

- Sterowanie siecią oświetleniową ? opis i ocena działania.

- Grupy taryfowe, opłaty i stawki za energię dla oświetlenia u dystrybutora energii elektrycznej ? zestawienie.

- Zużycie i rozliczenia energii elektrycznej i usług dystrybucyjnych, czasu świecenia oraz kosztów eksploatacji przez ostatnich 12 miesięcy.

- Pomiary natężenia oświetlenia/luminancji na wybranych ulicach.

- Określenie potencjału oszczędności zużycia energii oraz kosztów energii i eksploatacji w przedstawieniu kilku wariantów modernizacyjnych.

- Oddziaływanie na środowisko określenie efektu ekologicznego po modernizacji

- Ogólna ocena stanu oświetlenia

- Identyfikacja źródeł największych kosztów

- Wskazanie możliwych rozwiązań oszczędnościowych

 

Tak Przygotowana dokumentacja stanowi podstawę do przeprowadzenia pełnej modernizacji oświetlenia w przyszłości. Zapraszamy Państwa do współpracy.