Master plan oświetlenia, pozwala wyznaczyć standardy oświetlenia, jest to innowacyjna usługa która w swym zakresie uwzględnia audyt, inwentaryzację, iluminację zieleni małej architektury, oświetlenie ozdobne, świąteczne.  Master plan pozwala wyznaczyć kierunek obecnych i przyszłych modernizacji.  Niejednokrotnie sam projekt łączymy z wizualizacją, iluminacji różnego rodzaju obiektów.

master3źródło: http://goo.gl/lA4kg4

master2źródło: http://goo.gl/sOi9B5

master1źródło: http://goo.gl/UXbZDn