Oświetlenie publiczne jest integralną częścią życia nocnego. Pełni istotne zadania odnośnie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, jak również ma bezpośredni wpływ na obniżenie działalności przestępczej. Dlatego ważne jest aby oświetlenie spełniało określone parametry, zgodne z obowiązującymi normami.  Wykonanie pomiarów matrycowym miernikiem luminacji pozwala rzetelni określić jakość oświetlenia a co ważniejsze uzyskane wyniki możemy zestawić z wcześniejszymi wyliczeniami, pozwala nam to bezpośrednio zweryfikować wcześniejsze założenia.

Nasz firma wykonuje w swym zakresie kompleksowe pomiary zgodnie z metodyką NFOŚiG, która określa zakres oraz rodzaj pomiarów w ramach modernizacji oświetlenia ulicznego z programu SOWA.

Zapraszamy do współpracy w celu niezależnych badań oraz ekspertyz.

Poniższe zdjęcia pokazują obraz widoczny na etapie pomiaru.

 

pomiar1

http://elektrika.cz/data/clanky/resolveUid/c78df319de31aa4f4c0add982e4d6ae9

pomiar2

http://elektrika.cz/data/clanky/resolveUid/e8429fc4b5cb7f5174c7e7b2cb8a75f7