Wykonujemy pomiary wstępne oraz kompleksową analizę ekonomiczną inwestycji, a także pomiary końcowe po realizacji oraz odbiór oświetlenia na potrzeby kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i Straży Pożarnej.

Ofertę pomiarów oświetlenia kierujemy do firm, instytucji, biur, szkół, itp., mocą Rozporządzenia Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dn. 28 września 1997 roku, paragraf 26, ust. 2, w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, zobowiązane są do zapewnienia oświetlenia o parametrach zgodnych z Polskimi Normami.

Pomiary oświetlenia powinny być wykonane przed oddaniem pomieszczeń do użytku w celu weryfikacji założeń projektowych, przy tworzeniu stanowisk pracy, po dokonaniu modernizacji oświetlenia na stanowisku pracy, po zmianie rodzaju oświetlenia. Posiadane doświadczenie i znajomość rynku oświetlenia LED sprawia, że jesteśmy Państwu w stanie pomóc w ocenie konkretnego rozwiązania pod względem możliwości i opłacalności wdrożenia. Doradzimy jaką najlepszą technologię wybrać, przedstawimy alternatywne rozwiązania oraz opracujemy optymalne założenia projektowe

Wykonujemy pomiary :

- oświetlenia ogólnego

- oświetlenia awaryjnego

- oświetlenia na stanowisku pracy

Z badania sporządzamy protokół zawierający opis obiektu, strukturę obiektu, tabele pomiarowe, legendę danych pomiarowych, oceny parametrów oświetlenia, uwagi do pomiarów, harmonogram badań okresowych, siatki pomiarowe, świadectwa kwalifikacyjne, świadectwa wzorcowania.

Posiadamy odpowiednie uprawnienia, używamy luksomierzy posiadających aktualne świadectwo wzorcowania.